470
313,33 / KG

Muovinhitsausaine

Tuotenro. 36-2444
Plastic Welding on 2-komponenttiaine metallien tai muovimateriaalien kiinnittämiseen toisiinsa. Saumasta tulee vettä, säätä, tuulta ja lämpötiloja kestävä (-40 °C - +120 °C). Voidaan käyttää ulkona. Kestää erilaisia liuottimia. Mainio valinta muoviveneiden tiivistämiseen. Sisältö: 2 x 15 g.
Kovetin
Vaara
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää ihoa. Helposti syttyvä neste ja höyry.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava jäteasemalle. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen alkoholin kestävää vaahtoa. Erityishoitoa tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä). Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/…/laitteita. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Pohja-aine
Vaara
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Helposti syttyvä neste ja höyry.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava jäteasemalle. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen alkoholin kestävää vaahtoa. Erityishoitoa tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä). Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/…/laitteita. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.