850

Kraft-bits 5/16", 20 st

Art.. 71-507
  • Spårbits: 5, 6, 8, 10 och 12 mm.
  • Torx-bits: T20, T25, T27, T30, T40, T45 och T50.
  • Krysspårbits: PH1, PH2, PH3 och PH4.
  • Insexbits: 4, 5, 6 och 8 mm.

Related products