From
450

Eye Bolt

Hot-dip galvanized FZV. 8.8.
 • EYE NUT M16 HOT GALV.2PCS

  EYE NUT M16 HOT GALV.2PCS

  Art. 87-0300
  M16
  690
 • EYE NUT M20 HOT GALV.2PCS

  EYE NUT M20 HOT GALV.2PCS

  Art. 87-0301
  M20
  990
 • EYE NUT M10 HOT GALV.4PCS

  EYE NUT M10 HOT GALV.4PCS

  Art. 87-0298
  M10
  690
 • EYE NUT M12 HOT GALV.4PCS

  EYE NUT M12 HOT GALV.4PCS

  Art. 87-0299
  M12
  890
 • EYE NUT M8 HOT GALV. 4PCS

  EYE NUT M8 HOT GALV. 4PCS

  Art. 87-0297
  M8
  490
 • EYE NUT M6 HOT GALV. 4PCS

  EYE NUT M6 HOT GALV. 4PCS

  Art. 87-0296
  M6
  450