790

Passdelsnyckel

Art.. 46-3400
För byte av passdelar. Passar för DII och DIII. Röd.
  • För enkelt byte av passdelar i elcentralen.
  • VARNING! Endast behörig elinstallatör får byta passdelar i elcentral!
  • VARNING! Montera aldrig en passdel med en märkström som är högre än vad som medges av gruppledningens kabelarea. Se nedstående tabell för vägledning.
Säkring Minsta kabelarea (kopparledare)
6 A 1,5 mm²
10 A 1,5 mm²
16 A 2,5 mm²
20 A 4 mm²
25 A 6 mm²
35 A 10 mm²

Vad du får göra själv med el hemma