790

Gaffelolja SAE 10

Lämplig för framgafflar och stötdämpare på motorcyklar och mopeder. 1 l.

Hanteringsråd: Undvik långvarig kontakt med huden. Undvik inandning av oljedimma. Vid sväljning, framkalla ej kräkning – kontakta sjukhus eller läkare. Kasserad olja/spillolja ska hanteras som miljöfarligt avfall. Får ej tömmas i avloppsnätet.
 • FORK FLUID RACE SAE 5 1L

  FORK FLUID RACE SAE 5 1L

  Art.. 36-961
  790
  7,90 / L
 • FORK FLUID SAE 10 1L

  FORK FLUID SAE 10 1L

  Art.. 36-959
  790
  7,90 / L