Reilut työehdot toimittajien keskuudessa

Reilut työehdot toimittajien keskuudessa

Biltema asettaa tiukat vaatimukset kaikkien yhteistyökumppaneidensa työehdoille riippumatta siitä, missä niitä sovelletaan ja miten ne vaikuttavat Bilteman toimintaan. Toimimme näin, sillä asiakkaidemme on voitava olla varmoja siitä, että heidän ostamansa tuotteet on valmistettu hyvissä olosuhteissa.

Olemme kuitenkin nöyriä näiden haasteiden edessä. Emme anna turhia lupauksia, emmekä paina hienoja mainoksia, jotka hehkuttavat kaiken olevan silkkaa iloa ja riemua. Sen voimme kuitenkin taata, että työskentelemme kovasti, järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti yhteistyökumppaneidemme kanssa vaatimustemme saavuttamiseksi.

Perusvaatimuksena on tietenkin, että kaikki sopimuskumppanit noudattavat lakeja ja määräyksiä kaikissa toiminnoissaan ja kaikissa maissa. Teemme kuitenkin vielä paljon tämän lisäksi, sillä uskomme, että pelkkien perusvaatimusten täyttäminen ei riitä.

Biltema tarkistaa perusteellisesti, että kaikki vaatimukset täytetään, ja tätä seurataan tekemällä sekä suunnitelman mukaisia vierailuja että yllätyskäyntejä toimittajiemme luona.

Olemme asettaneet kumppaneillemme seuraavat konkreettiset vaatimukset:

  • Kaikkien toimittajien ja valmistajien on vähimmäisvaatimuksena noudatettava kunkin maan voimassa olevien sosiaalisten oikeuksien määräyksiä.
  • Kansallisia työehtoja, kuten vähimmäispalkkoja, enimmäistyöaikaa ja turvallisuusvaatimuksia, on noudatettava.
  • Lapsityövoimaa ei saa käyttää, ja työntekijöille asetettua alaikärajaa on noudatettava.
  • Tavarantoimittajat eivät koskaan saa antaa työntekijöillensä yksittäisiä tai kollektiivisia rangaistuksia.
  • Emme saa ottaa vastaan lahjoja tai muita huomionosoituksia tavarantoimittajilta tai yhteistyökumppaneilta.
  • Asiakkaidemme on voitava luottaa siihen, että otamme kaikki nämä haasteet vakavasti. Pyrimme aina tarjoamaan tasaisen korkeaa laatua kaikilla tasoilla.

Biltema kehittää ja hioo koko ajan tätä osa-aluetta, jonka osuus kasvaa jatkuvasti. Panostus on kuitenkin kaiken vaivan arvoista, koska sen ansiosta asiakkaamme voivat olla varmoja, että suhtaudumme näihin haasteisiin vakavasti ja pyrimme koko ajan parempaan laatuun.