990
990,- / L

Scratch Removing Pen

Tuotenro. 36-49
Poistaa pintanaarmut ja kiveniskemät. Helppo levittää. Soveltuu useimmille pinnoille, myös metalliväreille.10 ml.

Tee näin:
  • Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja sileä.
  • Ravistele kynää kunnolla, jotta sen sisältö sekoittuu kunnolla.
  • Purista hieman ainetta ulos painamalla kynän yläosaa muutama kerta kovaa puhdasta pintaa vasten.

    Huomio: Kokeile ainetta aina ensin pienelle piiloon jäävälle alueelle, jotta varmistat, että saat haluamiasi tulokset. Levitä ainetta yksittäisin vedoin. Levitä useita kerroksia. Anna kuivua 30 minuuttia kerrosten levittämisen välillä.
Varoitus
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Syttyvä neste ja höyry. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava jäteasemalle. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen alkoholin kestävää vaahtoa hiekalla tai jauheella. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.