890
178,- / L

Sylinterinmuotoisten osien kiinnittämiseen

Tuotenro. 36-32
Vahva nopeasti kuivuva liima sylinterinmuotoisten osien kiinnittämiseen. Esimerkiksi holkkien, laakerien tai aluslevyjen asentamiseen akseleihin tai runkoihin. Osat kiinnittyvät kokonaan, joten dynaamiset, aksiaaliset ja säteittäiset kuormituksen jakautuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Välys enintään 0,25 mm. Kestää lämpötilaa -55 - +150 °C. 50 ml.

Käyttöohje

Asentaminen
  • Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi kaikki pinnat (sisältä ja ulkoa) kannattaa puhdistaa puhdistusaineella, jonka jälkeen puhdistusaineen annetaan haihtua.
  • Levitä liima ja paina osat yhteen.
  • Pyyhi ylimääräinen, liitoksesta pursuava aine pois. Kierretiiviste kovettuu hapettomassa tilassa.
  • Jos kovettuminen tapahtuu hitaasti, suihkuta sopivaa aktivaattoria ja anna kuivua.

    Irrottaminen
  • Kuumenna alue 250 °C:een. Irrota liitos, kun se on lämmin.
Vaara
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää ihoa. Sisältää 1-asetyyli-2-fenyylihydratsiini. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava jäteasemalle. Erityishoitoa tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä). Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Muut asiakkaat ostivat myös

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet