890
22,25 / L

Tiivistejäämien irrotusaine

Tuotenro. 36-44
Poistaa tehokkaasti kumitiivisteiden, kovettuneen tiivistemassan tai liiman jäämät. Suojaa alustaa, sillä kaapimista tarvitaan vähemmän. Voidaan käyttää liuotteena esim. metalli-, muovi- ja puupinnoilla. Ei saa käyttää herkille muoveille, PVC:lle, synteettisille materiaaleille eikä linoleumille. 400 ml.
Edut
  • Poistaa/liuottaa pinttyneimmätkin tiivisteet.
  • Liuottaa nokea ja hiilikerrostumia.
Sisältää: alifaattiset hiilivedyt 15-30 %.
Vaara
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Varastoi lukitussa tilassa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Muut asiakkaat ostivat myös