Alk.
145

Ilmanraikastin

Tyylipuhdas ilmanraikastin, joka kiinnitetään auton puhallinaukkoon. Muovipidike, kiinnitetään metalliklipsillä.
 • ILMANRAIKASTIN

  ILMANRAIKASTIN

  Tuotenro. 39-056
  Charming
  145
  Aiempi hinta 290
  Varoitus
  Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää ihoa.
  Näytä varoitusmerkit
  Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava jäteasemalle. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • ILMANRAIKASTIN

  ILMANRAIKASTIN

  Tuotenro. 39-057
  Happy Citrus
  290
  Varoitus
  Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää ihoa.
  Näytä varoitusmerkit
  Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava jäteasemalle. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.