Alennettu hinta
275
9,17 / L
Aiempi hinta 549

Ruostumattoman teräksen puhdistusaine

Tuotenro. 36-23
  • Vesipohjainen puhdistusaine käsittelemättömiä metallipintoja varten.
  • Tehoaa esimerkiksi sormenjälkiin.
  • Puhdistaa esimerkiksi alumiinia, ruostumatonta terästä, kromia ja PVC:tä.
  • Ravistettava ennen käyttämistä.
  • Suihkuta säästeliäästi ja pyyhi pois 10–30 sekunnin kuluttua.
  • 300 ml.
  • Alifaattisia hiilivetyjä. 15 - 30 %, epäionisia tensidejä. 5 - 15 % bentsoisotiatsolinonia.
Varoitus
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava jäteasemalle. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.