Om Biltema

Varför är bilreservdelar och biltillbehör så dyra? Denna fråga ställde sig grundaren till Biltema, Sten Åke Lindholm, för ca 40 år sedan. Han såg att billeverantörerna ofta hade en relativt låg vinstmarginal på bilarna de sålde. Tanken var att kunderna skulle lockas köpa bilen. Den låga marginalen på bilen togs sedan igen genom att man tillämpade mycket högre marginaler på reservdelar, tillbehör och service.

När Sten Åke studerade prissättningen på andra produkter fann han att det ofta fanns många mellanled mellan tillverkare och slutkonsument. Många använde mycket pengar för att bygga upp varumärken så att de kunde ge exklusivitet åt sina produkter, någonting som egentligen inte hade med kvaliteten på själva produkten att göra. Många varumärkesinnehavare hade inga egna fabriker utan köpte av underleverantörer på världsmarknaden Sten Åkes slutsats var att om han tog bort mellanleden och köpte direkt från tillverkarna så kunde han sänka priserna på marknaden rejält. Genom de låga priserna så kunde företaget sälja mycket. Senare blev policyn även att märka produkterna med varumärket Biltema för att därigenom ytterligare kunna pressa priserna samt att slippa varumärkestvister med olika generalagenter. Han formulerade den ursprungliga affärsidén som var ”Att erbjuda varor av god kvalitet till ett bra pris” och han vände sig framför allt till bilägare genom att formulera målgruppen som ”Utbudet skall omfatta det mesta en bilägare behöver till sin bil”

År 1963 startade företaget Biltema under namnet ”Handelsbolaget BIL-TEMA” Verksamheten var postorderförsäljning av bildelar och tillbehör. I den första katalogen ställdes frågan ”Varför betala mer?”

Biltema höll till i en liten källarlokal i Linköping. Efter något år utökades postorderverksamheten med en liten butik, även den i samma källare.

Policyn att köpa direkt från tillverkaren innebar att Biltema tidigt började leta upp var tillverkningen av olika produkter skedde. Redan i slutet av 1970-talet började företaget bygga upp strategiska inköpskontakter runtom i världen.

Sten Åkes starka tekniska intresse ledde ofta till att flera av de stora tillverkarna lyssnade på Biltemas krav och tillsammans utvecklades kvaliteten och produkterna utöver vad som var standard. Flera av dessa förbättringar har sedan även kommit ut till marknaden under mycket kända varumärken.

År 1976 hade omsättningen stigit till ca 25 Mkr och företaget flyttade till nya egna lokaler på Torvingeområdet i Linköping. Lokalytan var hela 6 000 kvadratmeter och innehöll både postorder, centrallager och en butik på nästan 250 kvadratmeter. Denna butik byggdes sedan ut till ca 2 700 kvadratmeter i början av 80-talet.

År 1983 öppnades det första varuhuset utanför Linköping. Det var även utanför Sveriges gränser nämligen i Norge. Den norska etableringen följdes 1985 av en motsvarande etablering i Finland.