Työtoverit kertovat

Tapaa muutama työkaverimme ja lue mitä he kertovat työpaikastaan taustastaan ja tulevaisuuden odotuksistaan.

Lindan mielestä parasta omassa myymälässä ovat työkaverit ja työilmapiiri sekä uudet haasteet
Linda on tehnyt Biltemassa laidasta laitaan mitä moninaisimpia tehtäviä aina kuorman purusta, kassatyöskentelystä, osastovastaavana toimimisesta ja verkkokaupan asiakaspalvelusta nykyiseen myymälähoitajan tehtävään asti. Pienessä myymälässä työtehtävät ovat vaihtelevia ja työsarkaa riittää.

"Töitä riittää, mutta on hienoa päästä toteuttamaan omia visioita."

Lue Linda Rannikko haastattelu »

Biltema tarjoaa Hennalle mahdollisuuden kehittyä työssä ja opiskella töiden ohella
Henna on aina ottanut rohkeasti uuden tehtävän vastaan, kun siihen on tarjoutunut mahdollisuus. Hänen työpolkunsa on kulkenut kassasta myyjäksi, siitä osastovastaavan avustajaksi ja sitten edelleen osastovastaavaksi. Nyt hän työskentelee myymälänhoitajana.

"Annetaan mahdollisuuksia näyttää osaamistaan ja toteuttaa omia ideoita."

Lue Henna Oivasen haastattelu »

Joonas pitää työn haasteellisuudesta ja mahdollisuudesta oppia koko ajan uutta
Joonas opiskelee markkinointia ja on hyvin kiinnostunut työskentelystä kaupanalalla. Hän on Biltemassa ehtinyt työskennellyt niin myyjänä, purkajana kuin asiakaspalveluhenkilönäkin, mikä on antanut hänelle laajan näkökulman eri toimintoihin. Siirtyminen markkinoinnin ja IT-tukitehtävien pariin oli hyvin luonteva jatkumo.

"Myymälässä työskennellessä joka päivä oppii paljon uutta niin asiakkailta, kuin myös työkavereilta."

Lue Joonas Leinosen haastattelu »

Jounin nauttii työssä siitä, että se on vaihtelevaa ja haastavaa
Jouni on monitaitoisena henkilönä työskennellyt Biltemassa lähes kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissakin tehtävissä. Nyt hän huolehtii IT-osastolla järjestelmien toimivuudesta ja tietoteknisestä tuesta myymälöille.

"Parasta on ensimmäisestä päivästä lähtien ollut työpaikan henki työkaverien kesken. Vaikka työ on ollut välillä raskasta, huumori ja hyvä meininki on keventänyt sitä."

Lue Jouni Lahden haastattelu »

Kati rakastaa asiakaspalvelutyötä ja iloitsee kun saa asiakkaat tyytyväisiksi
Katilla on jo vuosien kokemus Biltemassa työskentelystä, mutta edelleen hänestä tuntuu, että joka päivä oppii jotain uutta. Hän rakastaa asiakaspalvelutyötä, koska myyntitilanteet ovat aina erilaisia. Työpäivät eivät ole koskaan samanlaisia ja se tekee hänen mielestään työn mielekkääksi.

"Asiakkaiden kanssa käydyt myyntitilanteet ovat aina erilaisia ja on ilo saada asiakas lähtemään tyytyväisenä."

Lue Kati Laitisen haastattelu »

Pasi arvostaa Bilteman iloista ilmapiiriä, avoimuutta ja haasteellisia, kehittäviä työtehtäviä
Energinen Pasi pitää työskentelystä monipuolisessa ja kasvavassa ketjussa. Hänestä työ ei missään vaiheessa tunnu yksitoikkoiselta kun on mahdollisuus kehittää niin itseään, yritystä kuin työntekijöitäkin.

"Positiivinen energia näkyy koko henkilökunnassa ja sillä menemme yhdessä eteenpäin."

Lue Pasi Daavitsaisen haastattelu »

Sami viihtyy monipuolisissa tehtävissä ja omaa paineensietokykyä – siksi Biltema
Sami tuli vuosia sitten töihin Biltemaan, koska tiesi sen tarjoavan monipuolisia työtehtäviä ja haasteita – suuri myymälä pienessä kaupungissa. Työ on vastannut odotuksia; työsarka on ollut rankka ja haasteellinen, mutta palkitseva.

"Vauhdin ylläpitäminen edellyttää motivoitunutta ja osaavaa henkilökuntaa – haluan olla mukana antamassa panokseni kehityksen kannalta tärkeisiin asioihin."

Lue Sami Kurjen haastattelu »

Teemu pitää siitä, että työssään saa käyttää omaa luovuuttaan ja sitä arvostetaan
Teemu kokee työskentelyn Biltemassa mielenkiintoisena ja monipuolisena. Yritys tarjoaa laajan tehtäväkentän sekä upeat mahdollisuudet päästä mukaan erilaisin projekteihin ja edetä urallaan. Bilteman töissä ei hänen mukaansa pääse todellakaan tylsistymään.

"Mikään ei ole kaupan-alalla palkitsevampaa kuin itse toteutettu esim. esillepano, josta saadaan vielä hyviä myynnillisiä tuloksia aikaan."

Lue Teemu Salmisen haastattelu »