Reilut työehdot kaikilla tavarantoimittajilla

Biltema vaatii kaikilta yhteistyökumppaneiltaan todella paljon. Ennen kaikkea työehtoasiat ovat tiukan valvonnan alla riippumatta siitä, missä niitä sovelletaan ja miten ne Bilteman toimintaan vaikuttavat.

Olemme tiukentaneet ehtojamme viime aikoina. Mikäli tavarantoimittaja ei noudata vaatimuksiamme, emme tee sen kanssa enää yhteistyötä, ellei tilanteeseen ole odotettavissa parannusta.

Taustalla on Bilteman halu tarjota asiakkaille aina tuotteita, joiden valmistuksessa kaikki asiat ovat varmasti kunnossa.

Ymmärrämme myös lupauksemme haasteellisuuden. Emme takaa onnea ja auvoa, kuten monilla kilpailijoillamme on tapana. Emme painata kiiltäviä esitteitä, jotka kertovat iloisia tarinoita tuotteiden tekijöistä. Sen kuitenkin takaamme, että teemme jatkuvaa, määrätietoista ja johdonmukaista työtä yhteistyökumppaneittemme kanssa näiden kysymysten ratkaisemiseksi.

Perusvaatimuksena on luonnollisesti se, että toiminnassa noudatetaan kaikkia lakeja ja määräyksiä. Kaikissa portaissa. Ja kaikissa maissa.

Mutta monta kertaa vaadimme paljon enemmän, varsinkin silloin, kun lakien ja määräysten vaatimukset eivät mielestämme riitä.

Biltema valvoo vaatimusten noudattamista tarkasti. Tämä perustuu yhteistyökumppaneiden kanssa solmittuihin tiukkoihin sopimuksiin, joissa kuvataan Bilteman kaikki vaatimukset yksityiskohtaisesti.

Tämän lisäksi meillä on noin kaksikymmentä omaa, tavoitteisiimme sitoutunutta työntekijää, joiden päätehtävänä on valvoa sopimusten noudattamista. He käyttävät siis työaikansa tavarantoimittajien luona käymiseen joko sovittujen aikataulujen mukaan tai yllätysvierailujen muodossa.

Näillä vierailuilla tulee esiin myös ongelmia. Ensimmäiseksi pyrimme oikaisemaan väärät toimintatavat. Usein epäkohdat saadaan korjattua, kun edustajamme jää paikan päälle ja auttaa ongelmien ratkaisemisessa. Jos tavarantoimittaja ei kuitenkaan ole halukas täyttämään asettamiamme ehtoja, Bilteman yhteistyö kyseisen tavarantoimittajan kanssa päättyy.

Vaadimme yhteistyökumppaneiltamme muun muassa seuraavia asioita:

  • Kaikkien alihankkijoiden ja toimittajien on kunnioitettava vähintään kyseisessä maassa vallitsevia sosiaalisia oikeuksia.
  • Esimerkiksi vähimmäispalkkaa, työaikaa ja työturvallisuutta koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava tiukasti.
  • Lapsityövoimaa ei saa käyttää missään olosuhteissa. Työntekijöiden alaikärajaa on noudatettava tinkimättä.
  • Tavarantoimittajiin ei saa kohdistua minkäänlaisia henkilökohtaisia tai kollektiivisia oikeudellisia rangaistuksia.
  • Lahjojen tai muiden etujen vastaanottaminen alihankkijoilta tai yhteistyökumppaneilta on kielletty.

Biltema kehittää ja hioo koko ajan tätä osa-aluetta, jonka osuus kasvaa jatkuvasti. Panostus on kuitenkin kaiken vaivan arvoista, koska sen ansiosta asiakkaamme voivat olla varmoja, että suhtaudumme näihin haasteisiin vakavasti. Ja pyrimme koko ajan parempaan laatuun, kaikissa portaissa.