Bilteman näkemys työehdoista ja etiikasta

Meille Biltemalla on erittäin tärkeää, että lakeja ja määräyksiä noudatetaan kaikissa vaiheissa. Siksi asetamme yhteistyökumppaneillemme seuraavat vaatimukset.

  • Kaikkien alihankkijoiden ja toimittajien on kunnioitettava kyseisessä maassa vallitsevia sosiaalisia oikeuksia.
  • Esimerkiksi vähimmäispalkkaa, työaikaa ja työturvallisuutta koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava tiukasti.
  • Lapsityövoimaa ei saa käyttää missään tapauksessa. Työntekijöiden alaikärajaa on noudatettava tinkimättä.
  • Lahjoja tai muita etuja ei saa ottaa vastaan alihankkijoilta tai yhteistyökumppaneilta.
  • Vaatimuksemme on tiedotettava kaikille alihankkijoille, ja heidän on sitouduttava noudattamaan niitä kirjallisesti.

Biltema valvoo näiden sääntöjen noudattamista vierailemalla alihankkijoiden luona myös ilmoittamatta asiasta ennalta. Vaadimme, että alihankkijamme tekevät säännöllisesti tarkastuskäyntejä omien alihankkijoidensa luokse.