Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Biltema Suomi Oy
Osoite: Iltaruskontie 2, 00750 Helsinki
Käyntiosoite: c/o Kehä III Akseli 3, 00750 Helsinki
Puhelinnumero: 09 42705830 

Rekisteristä vastaava henkilö: Ursula Aschan
Osoite: Iltaruskontie 2, 00750 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puhelinnumero: 09 427 05 830
Sähköposti: asiakaspalvelu@biltema.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisteritietoja voidaan käyttää Bilteman ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin rekisteröidyn suostumuksella tai lainsäädännön muuten niin salliessa.

Biltema voi ulkoistaa tietojen käsittelyn ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaan tunnistamiseksi tarvittavat perustiedot (asiakasnumero, henkilön tai yrityksen nimi, syntymäaika tai Y-tunnus) sekä verkkokaupasta tehdyn tilauksen toimittamiseksi välttämättömät tiedot (yhteystiedot, toimitus- ja laskutusosoitteet).

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai hänen edustamaltaan yritykseltä. Tietoja voidaan kerätä myös kolmansilta tahoilta lain sallimissa rajoissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-puolelle:
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteri on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla tahoilla, joille se on tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteristä itseään koskevat henkilötiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen:

Biltema Suomi Oy
Iltaruskontie 2
00750 Helsinki